Замовити зворотній дзвінок

На жаль ми зараз не працюємо. Виберіть зручний для Вас час і ми Вам зателефонуємо

Замовити зворотній дзвінок

Ваш запит відправлено. Чекайте наш дзвінок

Договір публічної оферти
про укладення Договору пожертви

  1. Публічна оферта ГО "Укрфонд "Лінія життя"

1.1. Ця публічна оферта, іменована надалі "Оферта", є пропозицією ГО "Укрфонд "Лінія життя", що іменується в подальшому "Укрфонд", в особі голови ГО "Укрфонд "Лінія життя" Віноградової Наталії Олександрівни, що діє на підставі Статуту, укласти з кожним, хто відгукнеться на Оферту, Договір пожертви, що його надалі "Договір", на умовах, передбачених офертою. Дана пропозиція є публічною офертою відповідно до законодавства України.

1.2. Оферта набирає чинності з дня, наступного за днем ​​розміщення її на сайті Укрфонда в мережі Інтернет за адресою www.hemophilia.net.ua/offerty-donor.

1.3. Оферта є безстроковою і діє до дня, наступного за днем ​​розміщення на сайті Укрфонда (www.hemophilia.net.ua) повідомлення про відміну Оферти. Укрфонд вправі скасувати Оферту в будь-який час.

1.4. Укрфонд готовий укладати Договори пожертвування в іншому порядку і (або) на інших умовах, ніж це передбачено Офертой, для чого будь-яка зацікавлена ​​особа має право звернутися для укладання відповідного Договору в Укрфонд.

  1. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Жертводавець (Донор) в якості добровільного пожертвування перераховує власні кошти на банківський рахунок (картку) Заявника будь-яким платіжним способом. Факт передачі пожертвування свідчить про повну згоду Жертводавця з умовами цього Договору. Укрфонд кошти на свої рахунки (картки) не збирає. Збір ведеться тільки на картки Заявника та (або) його довірених осіб (їм зазначених в заяві) та (або) по іншим реквізитами, вказаними Заявником.

2.2. Виконання Жертводавців дій за цим Договором є пожертвуванням відповідно до законодавства України.

2.3. Жертводавець (Донор) безоплатно передає Заявнику грошові кошти в розмірі, самостійно певному жертводавців, на лікування, операцію, медикаментозне забезпечення операції, реабілітацію тощо. Жертводавець (Донор) може отримати інформацію про характер і розмір необхідної допомоги конкретним людям, а також по всіх проектах Укрфонда.

3.Діяльність Укрфонда

3.1. Укрфонд надає інформаційну підтримку та організацію компанії (в тому числі в ЗМІ та мережі Інтернет) по збору коштів у вигляді благодійної допомоги на лікування, операцію, медикаментозне забезпечення операції, реабілітацію тощо.

3.2. Укрфонд не веде комерційну діяльність і не має на меті одержання прибутку. Збір ведеться тільки на картки Заявника та (або) його довірених осіб (їм зазначених в заяві) та (або) по іншим реквізитами, вказаними Заявником.

3.3. Укрфонд публікує інформацію про свою роботу і звіти про результати діяльності на сайті www.hemophilia.net.ua та (або) в соціальній мережі Facebook на офіційних сторінках Укрфонда.

4.Внесок пожертвування

4.1. Жертводавець (Донор) самостійно визначає розмір суми добровільного пожертвування і вносить його шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок (картку) Заявника будь-яким платіжним способом, на умовах цього Договору.

4.2. Жертводавець (Донор) може зробити разове пожертвування, та (або) ж систематично проводити пожертвування. При цьому він може користуватися системою електронних платежів, внести внесок в будь-якому терміналі, зробити пожертвування з кредитної картки або електронною готівкою, зробити поштовий переказ на ім'я Заявника, скористатися будь-яким іншим зручним способом для передачі (переказу) грошових коштів Заявнику.

4.2.1. Факт перерахування (передачі будь-яким способом) пожертвування Заявнику, свідчить про повну згоду Донора з умовами цього Договору.

4.2.2. Будь-яке пожертвування не обкладається ПДВ у відповідності до законодавства України.

4.2.3. При перерахуванні пожертвування для правильної ідентифікації платника Донор вказує свої контакти: ім'я, прізвище, адресу електронної пошти та (або) телефонний номер. В окремих випадках, за власним бажанням, Донор може залишатиметься анонімом.

4.2.4. Датою акцепту Оферти, та відповідно, датою укладення Договору є: дата надходження грошових коштів жертводавців банківський рахунок (картку) Заявника будь-яким платіжним способом, на умовах цього Договору.

  1. Права і обов'язки сторін

5.1. Жертводавець (Донор) дає Укрфонду згоду на обробку своїх персональних даних (ПІБ, адреса, місце проживання, адреса електронної пошти, банківські реквізити тощо), в тому числі третім особам (на підставі договору з Укрфондом), для цілей виконання цього Договору, включаючи такі дії: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення індивідуальні даних. У всіх інших випадках Укрфонд зобов'язується не розкривати третім особам особисту інформацію жертводавців без його згоди. Виключенням є вимоги даної інформації державними органами, що мають повноваження вимагати таку інформацію. Згода на обробку персональних даних діє до тих пір, поки Жертводавець не відкличе його в письмовому вигляді.

5.2. Жертводавець (Донор) має право на отримання інформації про використання пожертви.
Для реалізації зазначеного права:
• на вимогу Жертводавців Укрфонд готовий: підтвердити цільове використання отриманих пожертвувань на основі інформації, наданої Заявником;
• забезпечити Жертводавців інформацією про надання допомоги від батьків хворої дитини або його опікунів, а також відповідальних медичних працівників про результат наданої допомоги у вигляді виписки з історії хвороби.
Документи, в тому числі медичні та інші матеріали, на підставі яких приймаються рішення про надання адресної допомоги, перебувають на постійному зберіганні у Укрфонда.

5.3. Укрфонд не несе перед Жертводавцями інших зобов'язань, крім зобов'язань, зазначених в цьому Договорі.

5.4. Заявник, якому надається допомога, підтверджує, що: 5.4.1. Він ознайомлений і згоден з умовами про інформаційної підтримки та організації компанії (в тому числі і в ЗМІ та мережі Інтернет) по збору коштів у вигляді благодійної допомоги на (лікування, операцію, медикаментозне забезпечення операції, реабілітацію тощо). 5.4.2. Представлені ним в якості додатків до своєї заяви документи містять достовірну інформацію. 5.4.3. У разі безрезультатного лікування або лікування, що спричинило за собою погіршення стану аж до летального результату, не має до жертводавців і ГО "Укрфонд" Лінія життя ". 5.5.4. У разі прийняття позитивного рішення про інформаційної підтримки та організації компанії (в тому числі і в ЗМІ та мережі Інтернет) по збору коштів у вигляді благодійної допомоги на (лікування, операцію, медикаментозне забезпечення операції, реабілітацію тощо), Жертводавець (Донор ) дає дозвіл на використання та публікацію (без обмеження за кількістю повторів і термінами використання і розміщення публікацій) фотоматеріалів та інших матеріалів про його благодійному пожертву, як Укрфондом, так і третіми особами. 5.5.5. Благодійна допомога буде витрачена виключно для придбання медикаментів і предметів медичного призначення, оплати лікувальних путівок, оплати медикаментозного забезпечення операції і т.п. Заявник зобов'язується регулярно (не менше одного разу на тиждень), надавати докладні звіти з підтверджуючими документами (чеками, рахунками, договорами, накладними тощо) про використання благодійних коштів. Жертводавець (Донор) може регулярно знайомитися з ними на сайті Укрфонда.

  1. Інші умови

6.1. У разі виникнення суперечок і розбіжностей між Сторонами за цим Договором, вони будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, суперечки і розбіжності можуть вирішуватися відповідно до чинного законодавства України в судових інстанціях за місцем знаходження Укрфонда.

7.Реквізіти Укрфонда

7.1. Укрфонд є юридичною особою, заснованою і чинним по праву України ГО "Укрфонд" Лінія життя".

Глава ГО "Укрфонд" Лінія життя" Віноградова Наталія Олександрівна - діє на підставі Статуту