Замовити зворотній дзвінок

На жаль ми зараз не працюємо. Виберіть зручний для Вас час і ми Вам зателефонуємо

Замовити зворотній дзвінок

Ваш запит відправлено. Чекайте наш дзвінок

Договір публічної оферти
про інформаційну підтримку та організацію компанії (в тому числі в ЗМІ та мережі Інтернет)
зі збору коштів у вигляді благодійної допомоги на лікування, операцію,
медикаментозне забезпечення операції, реабілітацію тощо

  1. Публічна оферта ГО "Укрфонд "Лінія життя"

1.1. Ця публічна оферта, іменована надалі "Оферта", є пропозицією ГО "Укрфонд" Лінія життя", що іменується в подальшому "Укрфонд", в особі голови ГО "Укрфонд "Лінія життя" Віноградової Наталії Олександрівни, що діє на підставі Статуту, укласти з будь-яким, хто потребує допомоги, що іменується в подальшому "Заявник",Договір доручення інформаційної підтримки та організації збору коштів, іменований надалі "Договір", за умов, передбачених офертою. Дана пропозиція є публічною офертою відповідно до законодавства України.

1.2. Оферта набирає чинності зі дня, наступного за днем ​​розміщення її на сайті ГО "Укрфонд" Лінія життя" в мережі Інтернет за адресою www.hemophilia.net.ua/offerty

1.3. Оферта є безстроковою і діє до дня, наступного за днем ​​розміщення на сайті МВ "Укрфонд" Лінія життя " (www.hemophilia.net.ua) повідомлення про її відміну. Укрфонд має право скасувати Оферту в будь-який час.

1.4. Укрфонд готовий укладати Договори з Замовником в іншому порядку і (або) на інших умовах, ніж це передбачено Офертой, для чого будь-яка зацікавлена ​​особа має право звернутися для укладання відповідного Договору в Укрфонд.

1.5. Договір вважається укладеним з моменту отримання Укрфондом від Заявника листа-заяви, з проханням про надання допомоги (надання інформаційних послуг) на ім'я голови ГО "Укрфонд" Лінія життя " Віноградової Наталії Олександрівни, з додатком всіх підтверджуючих документів, та відправки (повідомленню) Укрфондом Заявнику будь-яким доступним способом підтвердження про згоду надати таку допомогу на нижчевикладених умовах.

  1. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Заявник доручає Укрфонду інформаційну підтримку і організацію компанії (в тому числі в ЗМІ та мережі Інтернет) по збору коштів у вигляді благодійної допомоги на лікування, операцію, медикаментозне забезпечення операції, реабілітацію тощо. Факт написання листа-заяви, з проханням про надання допомоги (надання інформаційних послуг), свідчить про повну згоду Заявника з умовами цього Договору.

2.2. Виконання Укрфондом дій за цим Договором є наданням послуг за цим Договором. Укрфонд надає Заявнику інформаційну підтримку і організацію компанії (в тому числі в ЗМІ та мережі Інтернет) по збору коштів у вигляді благодійної допомоги на лікування, операцію, медикаментозне забезпечення операції, реабілітацію тощо. Укрфонд кошти на свої рахунки (картки) не збирає. Збір ведеться тільки на картки Заявника або його довірених осіб (їм зазначених у заяві) або по іншим реквізитами, вказаними Заявником.

2.3. Жертводавці (Донори) безоплатно передають Заявнику грошові кошти в розмірах, визначених Донором самостійно, на лікування, операцію, медикаментозне забезпечення операції, реабілітацію тощо. Жертводавець має право отримати інформацію про характер і розмір необхідної допомоги Заявнику, а також з будь-яких проектів Укрфонда.

3.Діяльність Укрфонда

3.1. Укрфонд надає інформаційну підтримку та організовує компанію (в тому числі в ЗМІ та мережі Інтернет) по збору коштів у вигляді благодійної допомоги на лікування, операцію, медикаментозне забезпечення операції, реабілітацію тощо.

3.2. Укрфонд не веде комерційну діяльність і не має на меті одержання прибутку. Збір ведеться тільки на картки Заявника або його довірених осіб (їм власноруч зазначених в заяві) або по іншим реквізитами, також власноруч вказаним Заявником.

3.3. Укрфонд публікує інформацію про свою роботу, звіти по результатах діяльності на сайті www.hemophilia.net.ua і (або) в соціальній мережі Facebook на офіційних сторінках Укрфонда.

4.Внесення пожертвувань

4.1. Жертводавець (Донор) самостійно визначає розмір суми добровільної пожертви і вносить його шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок (картку) Заявника будь-яким платіжним методом, на умовах цього Договору.

4.2. Жертводавець (Донор) має право зробити разове пожертвування або проводити пожертвування систематично. При цьому він може користуватися будь якою системою електронних платежів, внести внесок в будь-якому терміналі, робити пожертвування з кредитної карти або електронною готівкою, робити поштовий переказ на ім'я Заявника, скористатися будь-яким іншим зручним способом для передачі (переказу) грошових коштів Заявнику.

4.2.1. Факт перерахування (передачі будь-яким способом) пожертвування Заявнику, свідчить про повну згоду Донора з умовами цього Договору. Укрфонд має право висвітлити цей факт на соєму сайті чи в соціальній мережі Facebook.

4.2.2. Будь-яке пожертвування ПДВ не обкладається у відповідності до законодавства України.

4.2.3. При перерахуванні пожертвування для правильної ідентифікації платника Донор вказує свої контакти: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти і (або) телефонний номер. В окремих випадках, за власним бажанням, Донор може залишатиметься анонімом.

  1. Права і обов'язки сторін

5.1. Заявник дає Укрфонду згоду на обробку наданих своїх персональних даних (ПІБ, адреса, місце проживання, адреса електронної пошти, банківські реквізити тощо), в тому числі третім особам (на підставі договору з Укрфондом), для цілей виконання цього Договору, включаючи такі дії: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних. У всіх інших випадках Укрфонд зобов'язується не розкривати третім особам особисту інформацію Заявника без його згоди. Виключенням є вимоги даної інформації державними органами, що мають повноваження вимагати таку інформацію. Згода на обробку персональних даних діє до тих пір, поки Заявник не відкличе його в письмовому вигляді.

5.2. Заявник має право на отримання інформації про хід інформаційної компанії.

5.3. Всі надані документи, в тому числі медичні та інші матеріали, на підставі яких приймаються рішення про надання допомоги, перебувають на постійному зберіганні у Укрфонда.

5.4. Укрфонд не несе перед Заявником інших зобов'язань, крім зобов'язань, вказаних в цьому Договорі.

5.5. Заявник підтверджує, що:

5.5.1. Він ознайомлений і згоден з умовами про інформаційної підтримки та організації компанії (в тому числі в ЗМІ та мережі Інтернет) по збору коштів у вигляді благодійної допомоги на лікування, операцію, медикаментозне забезпечення операції, реабілітацію тощо.

5.5.2. Представлені ним в якості додатків до своєї заяви документи містять достовірну інформацію.

5.5.3. У разі безрезультатного лікування або лікування, що спричинило за собою погіршення стану аж до летального результату, не має до ГО "Укрфонд "Лінія життя" жодних претензій в будь-якому вигляді.

5.5.4. У разі прийняття позитивного рішення про інформаційну підтримку та організацію компанії (в тому числі в ЗМІ та мережі Інтернет) по збору коштів у вигляді благодійної допомоги на лікування, операцію, медикаментозне забезпечення операції, реабілітацію тощо, Заявник дає дозвіл на використання і публікацію (без обмеження за кількістю повторів і термінами використання і розміщення публікацій) фотоматеріалів та інших матеріалів, в тому числі підтверджують стан його здоров'я і проходження лікування, як Укрфондом, так і третіми особами.

5.5.5. У разі необхідності Заявник готовий брати участь в заходах, спрямованих на збір пожертвувань для лікування, або які проводяться з метою підтвердження інформації про проходження лікування.

5.5.6. Заявник зобов'язується надати виписку з лікувального закладу, де проводилося лікування, протягом 3-х днів після закінчення лікування.

5.5.6. Заявник зобов'язується своєчасно повідомляти про скасування, перенесення, зміні типу, вартості операції, а також про оплату медичних товарів / послуг, що підлягають фінансуванню.

5.5.7. Зібрана цільова благодійна допомога може бути витрачена винятково для придбання медикаментів та предметів медичного призначення, оплати лікувальних путівок, оплати медикаментозного забезпечення операції тощо. Заявник зобов'язується регулярно (не менше одного разу на тиждень), надавати докладні звіти з підтверджуючими документами (чеками, рахунками, договорами, накладними тощо) про використання благодійних коштів.

5.5.8. Заявник зобов'язуються регулярно (не рідше разу на тиждень), надавати інформацію про зміну стану здоров'я, про хід лікування для оновлення інформації на офіційному сайті Укрфонда.

  1. Інші умови

6.1. У разі виникнення суперечок і розбіжностей між Сторонами за цим Договором, вони будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, суперечки і розбіжності можуть вирішуватися відповідно до чинного законодавства України в судових інстанціях за місцем знаходження Укрфонда.

7.Реквізіти Укрфонда

7.1. Укрфонд є юридичною особою, заснованою за чинним законодавством України. Офіційна назва - ГО "Укрфонд" Лінія життя"

Глава ГО "Укрфонд" Лінія життя"Віноградова Наталія Олександрівна - діє на підставі Статуту

Всі контактні дані та підпис Заявника знаходяться в його листі-заяві